Нашар көретіндерге арналған нұсқа

ҚазЭҚХСУ-інде іске асатын модульдік білім беру бағдарламалары туралы қысқаша ақпарат


Мемлекеттік лицензия негізінде Университетте бакалавриаттың 16 мамандығы, магистратураның 8 мамандығы, докторантураның 2 мамандығы бойынша мамандар даярлау іске асырылады. Оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары жасау құзырлылық әдісі мен оқу үдерісін ұйымдастыруда жоо-ның академиялық еркіндігі қағидаттарына, білім беру бағдарламаларының икемділігі мен ұтқырлығына негізделген. ҚазЭҚХСУ-інде білім беру бағдарламаларын қалыптастыру Болон процесін дамыту мен білім берудің халықаралық стандарттарының негізгі бағыттарын есепке ала отырып, іске асады.

Жоғарыда аталған барлық мамандықтар бойынша екі немесе одан да көп оқыту траекториялары және пәндерді таңдаудың баламалы мүмкіндігі бар модульдік білім беру бағдарламалары жасалған. Оқыту траекториясының пәндері семестрлер бойынша бірізділікпен құрылған, бұл мамандық аясында элективті пәндерді таңдауда ретсіздікке жол бермейді және пәндер мен модульдер арасында логикалық байланысты қамтамасыз етеді.

Кестеде мамандықтар бойынша оқыту траекториясы көрсетілген.


Мамандық атауы

Оқыту траекториясы

бакалавриат

магистратура

докторантура

1

5В050600, 6М050600, 6D050600 Экономика

Кәсіпорын экономикасы,Әлеуметтік және өзге де салалардағы экономика

Мемлкеттік жеке меншік әріптестік,Өндіріс экономикасы, Әлеуметтік сала экономикасы

Халықаралық экономика және өңірлік даму, Экономиканың инновациялық дамуы

2

5В050700, 6М050700, 6D050700 Менеджмент

Инновацияларды басқару, Адам ресурстарын басқару

Инновацияларды басқару, Адам ресурстарын басқару

Бизнес үдерістерді басқару, Адам ресурстарын басқару

3

5В050800, 6М050800

Есеп және аудит

ҚЕХС-на сәйкес есеп және аудит, НҚ ҚЕХС-на сәйкес есеп және аудит

Қолданбалы экономика саласындағы БЕжА,Экономиканың қоғамдық секторындағы БЕжА


4

5В050900, 6М050900Қаржы

Қаржыменеджменті, Банк ісі

Қаржы менеджменті,мемлекеттік қаржылық бақылау, Банк бизнесі және қаржылық делдалдық


5

5В051000, 6М051000Мемлекеттік және жергілікті басқару

Өңірлік және жергілікті басқару, Экономиканы мемлекеттік реттеу

Өңірлік және жергілікті басқару, Экономиканы мемлекеттік реттеу


6

5В051100 Маркетинг

Шағын және орта бизнес маркетингі, Сыртқы экономикалық қызметтегі маркетинг7

5В051200, 6М051200 Статистика

Салалықстатистика,Жалпыстатистика

Микроэкономикалық статистика әдіснамасы, Макроэкономикалық статистика әдіснамасы


8

5В051300 Әлемдікэкономика

Ғаламдықэкономика,Сыртқы экономикалық қызмет9

5В030400 Кеден ісі

Қаржы-экономикалық қызметтегі кеден ісі, Брокерлік қызметтегі кеден ісі10

5В070300, 6М070300 Информационные системы

Экономикадағы ақпараттық жүйе, Бизнестегі ақпараттық жүйе

Экономика мен бизнестегі ақпараттық технология, Ғылм мен білімдегі ақпараттық технология


11

5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету

Есептеу техникасындағы бағдарламамен қамтамасыз ету, Экономика мен бассқарудағы ЕТ12

5В090200 Туризм

Туристік бизнесті жоспарлау мен ұйымдастыру, Туристік қызметті мемлекеттік реттеу мен үйлестіру13

5В090500, 6М090500Әлеуметтік жұмыс

Әлеуметтік жұмысты әкімшіліктендіру және басқару, Отбасына бағытталған әлеуметтік жұмыс

Тұрғындардың түрлі топтарын әлеуметтік қорғау, Отбасына бағытталған әлеуметтік жұмыс


14

5В090800 Бағалау

Салалар бойынша бағалау, Қолдану салалары бойынша бағалау15

5В042100 Дизайн

Графикалықдизайн, Сәулетдизайны16

5В010300 Педагогикажәне психология

Білімдегі педагогика жәнепсихология, Әлеуметтік жұмыстағы педагогика жәнепсихология
Кафедра бойынша оқытылатын пәндерінің тізімі төмендегідей:

Кафедра

Пәндер саны

барлығыбакалавриат

магистратура

докторантура

1

Экономика

39

19

13

71

2

Менеджментжәне маркетинг

129

34

15

178

3

Есеп және аудит

61

22

-

83

4

Қаржы

50

20

-

70

5

Информатикажәне қолданбалы экономика

84

20

-

104

6

Әлеуметтік жұмыс жәнетуризм

126

24

-

150

7

Қазақ және шет тілдері

12

1

-

13

8

Дизайн

56

-

-

56


Жиыны

557

140

28

725Барлық пәндер мемлекеттік және орыс тілдерінде оқытылады, «Әлемдік экономика» мамандығының пәндері ағылшын тілінде оқытылады.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Министерство Образования и науки РК
Международная бизнес школа
Platonus
Портал электронного правительства
Портал дистанционного обучения
Правительство Республики Казахстан
EuroAsia
В Казахстане проводятся консультации с молодежью!
Финансовый центр
G-Global Виртуальный проект VIII Астанинского экономического форума
Новая политика занятости и труда - Казахстан - Общество Всеобщего труда Все права защищены. При использовании материалов strategy2050.kz в любых ц
almaty2017.com
бизнес школа ДАМУ
Connecting Universities
Вестник
Открытый университет Казахстана
Welcome to the EDUQAS project!
TIL-QURAL
Тіл Әлемі
bala tili
Emle
Termincom
sozdikqor
Қазақ тілі ұлттық корпусының кіші корпустары
ҚҰЖАТ
TilMedia
Atau.kz
Abai