Нашар көретіндерге арналған нұсқа

Батай Мария


Батай Мария

Ғылыми зерттеу бағыты - «Өндірістегі бәсекеге қабілеттілікті дамытуда инвестицияларды пайдаланудың тиімділігін арттыру»

2016 жылы Университетте ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыруға қосқан үлесі үшін және Ғылым қызметкерлері күні кәсіби мерекесіне орай Алғыс хат, мадақтама.

2013 жылы  «Экономика және бизнес» факультетінің «Озат кураторы»

 

Оқылатын курстар: Стратегиялық менеджмент, Бизнесті ұйымдастыру, Баға белгілеу, Еңбек ақы төлеу нормалау және ұйымдастыру, Өндірісті ұйымдастыру.

Соңғы 5 жылдағы жарияланған еңбектер: 1. Экономикалық өсу мәселелері мен шетел     инвестициясын тарту басымдылықтары Республиканская научно-практическая конференция «СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ВОСТОКОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ» г. Алматы, 2011 г. 

2.«Қазақстан Республикасында шағын бизнестің экономикаға ықпалы» ЖОО арасындағы ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдарының жиынтығы ҚазЭҚжХСУ.Астана, 2011ж.

3.«Өндірістің бәсекеге қабілеттілігін дамытуда инвестицияларды пайдаланудың тиімділігін арттыру» Международная научно-практическая конференция  «Архитектурно -строительное образование Казахстана: развитие и перспективы» КазГАСА, Алматы 2011г. 4.Инновацияның дамуына ақыл-ой инвестициясын салу жолдары. «Қазақстанның инновациялық дамуы жағдайындағы ғылымның, білім берудің және өндірістің бірлесуі» атты ғылыми-әдістемелік конференциясының материалдары Астана 2013ж.  5.  Кәсіпорынның инвестициялық стратегиясы және оның бизнесті тиімді басқарудағы рөлі. Международная научно-практическая конференция «Инновационные и наука емкие технолгии в строительной индустрии» 6 апрель 2013 г. МОК  6.Қазақстандағы  индустриалды- инновациялық  дамуды  жeтілдіру жолдары Международная научно-практическая конференция «Инновационные и наукоемкие технологии в строительной индустрии» 6 апрель 2013 г. МОК      7. «Система управления проектами в условиях развития инновационной экономики» Журнал Актуальные вопросы современной науки г.Новосибирск №42/2016

 

Біліктілікті жоғарылату бойынша (сертификаттар)- 15 сертификат.

1. «Бизнес-планирование» USAID «Проект по развитию малого бизнеса в Казахстане», 

2. «Методика проведения занятий по дистанционной технологии обучения» КазГЮУ;

3. «Информационные технологии в учебном процессе», «Стратегическое бизнес планирование» 4 КазГЮУ, «Повышение квалификации для молодых преподавателей по методике проведения занятий по кредитной тенологии обучения»

4. «Основы корпоративного управления» Директорлар институты CIPEЕНУ им Гумилева, «Электронное правительство и электронные услуги»,

5. «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат Қоры» АҚ мен «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ң ҚР Білім және Ғылым Министрлігі және «Нұр Отан» Халықтық Демократиялық партиясымен бірлесе отырып ұйымдастырған Кәсіпкерліктің экспресс-курсы.

6. «Проблемы современной мировой экономики»  Приглашенного профессора Московского Государственного университета  им.М.В.Ломоносова Авдокушина Е.Ф. (в объеме 72 часа)             с 15 октября по 21 октября 2015 года.2015 года.

7. «Сабақтарында инновациялық технологияларды қолдану» тақырыбы 21.03-31.03.2016ж. аралығында 72 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курстарына өткені растайды.

8. «Жоғары  білім беру салсындағы HR менеджменті; тәжірибесі және даму перспективалары» атты Халықтаралық ғылыми-практикалық конференциясына қатысып, сәтті аяқтағаны туралы берілді.                                  30 қыркүйек 2015 Т.Рысқұлов атындағы Жаңа Экономикалық Университеті өткізген.

9. Has succtssfully participated in the Firsy National Forum in Kazakstan “Youth Employment and Entrepreneurship” Almaty, October 5,2015  Turar Ryskulov New Economic University.

10. For active partici pation on the 3 credits of course lectures of Professor Cameron Adam Batmanghlich (International Business School Suzhou (IBSS ) at Xi on Jiaotong-Liverpool University and Instituto de Estudios Superiores Spenta Mexico) ‘’ Strategic Leadership &Pracrice’’ from 24 Fbruary to 07 marsh 2014 Organized by the Economics Faculty of L.N.Gumilyov Eurasian National University.\

11. «Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша сабақтарды өткізу әдістемесі» атты семинар бағдарламасын табысты игергені үшін берілді. Астана 2009

12 «Стратегиялық бизнес-жоспарлау» тақырыбындағы семинар бағдарламасын табысты меңгергенін растайды  13 наурыз 2009ж. Астана

13. Прослушал курс повышения квалификации для молодых препадователей по методике проведения занятий по кредитной технологии обучения (апрель 2009)

14. «Оқу үрдісінде ақпараттық технлогияларды қолдану» атты семинар бағдарламасын табысты игергені үшін берілді. 27 ақпарат 2009ж. Астана қ.

15. «Жастардың жұмыспен қамтылуы және кәсіпкерлік» атты Қазақстан Тұңғыш Ұлттық Форумға  қатысқаны үшін берілген. 5 қазан 2015ж.  Алматы қаласы. Т.Рысқұлов атындағы Жаңа экономикалық унвиерситет .

Кәсіби тәжірибе: 2003-2005 жылдар аралығында – преподаватель кафедры «Құрылыс экономикасы» кафедрасында оқытушы  ҚазБСҚА Алматы қ.

2005-2008 жылдар аралығында  – ассистент профессора кафедры «Экономика және менеджмент» кафедрасында профессордың ассистенті ҚазБСҚА Алматы қ.

2008-2010 жылдар аралығында «Менеджмент» кафедрасының аға оқытушысы  ҚазМЗУ Астана қ.

2010 жылдан  «Менеджмент» кафедрасының магистр, аға оқытушысы ҚазЭҚжХСУ Астана қ.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Министерство Образования и науки РК
Международная бизнес школа
Platonus
Портал электронного правительства
Портал дистанционного обучения
Правительство Республики Казахстан
EuroAsia
В Казахстане проводятся консультации с молодежью!
Финансовый центр
G-Global Виртуальный проект VIII Астанинского экономического форума
Новая политика занятости и труда - Казахстан - Общество Всеобщего труда Все права защищены. При использовании материалов strategy2050.kz в любых ц
almaty2017.com
бизнес школа ДАМУ
Connecting Universities
Вестник
Открытый университет Казахстана
Welcome to the EDUQAS project!
TIL-QURAL
Тіл Әлемі
bala tili
Emle
Termincom
sozdikqor
Қазақ тілі ұлттық корпусының кіші корпустары
ҚҰЖАТ
TilMedia
Atau.kz
Abai